Hyperaktivní močový měchýř

LÉČBA HYPERAKTIVNÍHO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

BRÁNÍ VÁM NEBO VAŠIM BLÍZKÝM HYPERAKTIVNÍ MOČOVÝ MĚCHÝŘ DĚLAT VĚCI, KTERÉ VÁS BAVÍ?
ZÚČASTNĚTE SE KLINICKÉHO HODNOCENÍ OVADER! NÁBOR JE JIŽ SPUŠTĚN.


Základní informace o studii OVADER

Výzkumné hodnocení OVADER posuzuje bezpečnost a účinnost nového léčiva v porovnání s placebem při léčbě žen s hyperaktivním močovým měchýřem, který je spojen s inkontinencí. Zařazené pacientky se budou účastnit studie po dobu až 5 měsíců a budou zdarma dostávat hodnocené léčivo a zdravotní péči související s tímto klinickým hodnocením.

Klinické hodnocení OVADER je tzv. „dvojitě zaslepené kontrolované placebem“. To znamená, že účastnice mají 50% možnost, že dostanou placebo, a 50% možnost, že dostanou účinné léčivo. Placebem je myšlena látku bez účinných složek, která zajišťuje, aby výsledky klinického hodnocení byly průkazné. Studijní tým ani účastnice nevědí, do které skupiny je konkrétní účastnice zařazena. Ve zdraví ohrožujících případech se dá ovšem dá zjistit, zda pacientka účinnou látku užívá či nikoliv.


Pro koho je studie určena?
Studie je určena pro pacientky od 18 let trpící příznaky „mokrého“ hyperaktivního močového měchýře, mezi něž patří naléhavost nucení na močení, častá frekvence a občasná inkontinence moči, a to konkrétně pro ty pacientky, které těmito příznaky trpí alespoň 3 měsíce před vstupem do studie.


Benefity účasti ve studii:

•    zdarma nový preparát
•    finanční kompenzace za každou návštěvu v centru
•    pravidelné sledování zdravotního stavu nad rámec běžného pojištění
•    po skončení studie dlouhodobé poradenství a podávání nejmodernějších preparátů, které jsou u nás registrovány

Účast v této studii Vám může přinést prospěch z podávání zkoumaného léku pro úlevu příznaků hyperaktivního močového měchýře. Navíc můžete mít dobrý pocit z toho, že se podílíte na klinickém výzkumu, který přispěje k pokroku lékařské vědy. Můžete tak pomoci získat více možností účinnější léčby a péče pro budoucí pacienty s touto diagnózou.

Ke studii se můžete připojit, pokud:
•    je Vám alespoň 18 let
•    byla Vám diagnostikována „mokrá varianta“ hyperaktivního močového měchýře po dobu alespoň 3 měsíců před vstupem do studie
•    akceptujete požadavky a očekávání klinického hodnocení
•    souhlasíte s tím, že se dostavíte na všechny návštěvy (celkově 9 v průběhu 5 měsíců)
•    nejste těhotná, nekojíte ani neplánujete otěhotnět v průběhu dalších 6 měsíců
•    jste ochotná a schopná vyplňovat elektronický deník (eDiář – kapesní zařízení podobné chytrému telefonu) k zaznamenávání údajů ohledně příhod týkajících se močení a příznaků hyperaktivního močového měchýře

Další kritéria, týkající se vstupu do tohoto klinického hodnocení, budou ověřena se zkoušejícím lékařem.


S účastí v klinickém hodnocení OVADER nesouvisejí žádné poplatky a je zcela dobrovolná. Účastnice mohou svou účast ukončit kdykoli a z jakéhokoli důvodu. Účastnice také mohou být z klinického hodnocení vyřazeni na základě uvážení zkoušejícího lékaře nebo zadavatele klinického hodnocení, pokud je to nutné z důvodu bezpečnosti, chování, nedodržování pravidel nebo administrativních důvodů.


V případě dotazů nebo zájmu o vstup do tohoto klinického hodnocení se můžete obrátit na koordinátorku klinické studie Adrianu Jemelkovou, mobil: 720 998 678, e-mail: jemelkova@g-centrum.cz.
Seznámí Vás s podrobnostmi a dohodne s Vámi termín případné konzultace.