Prevence onemocnění spojených s HPV viry u mužů

Studie na prevenci onemocnění spojených s HPV viry u mužů

Nabízíme poslední možnost účasti v klinické studi, jehož cílem je zkoumat zejména účinnost vakcíny 9VHPV u zdravých mužů ve věku 20-45 let? Jedná se o mezinárodní, multicentrickou studii na prevenci onemocnění spojených s HPV viry.
AKTUÁLNĚ ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 10 VOLNÝCH MÍST.

Důvod klinického hodnocení
Karcinomy oblasti hlavy a krku související s HPV představují celosvětově část těchto onemocnění a z větší části postihují muže. Bohužel v současnosti neexistují žádné screeningové metody, které by odhalily toto zhoubné onemocnění.

Toto klinické hodnocení bylo navrženo s cílem prokázat zejména účinnost vakcíny Gardasil 9 v prevenci chronické infekce dutiny ústní související s některým z vysoce rizikových typů HPV (16,18,31,33,45,52 a 58) obsažených ve vakcíně. Pro účely této studie byla vybrána populace dospělých mužů ve věku 20-45 let, neboť výskyt nádorů dutiny ústní a krku způsobená vysoce rizikovými typy HPV je u mužů přibližně 3 až 5krát vyšší než u žen. A také proto, že účinnost a bezpečnost vakcíny byla již prokázána na populaci dívek i chlapců 9-14 a žen do 26 roků a vakcína je k očkování již několik let používána.

Kdo se může zúčastnit studie V503-49?
•    zdravý muž ve věku 20-45 let

•    účastník nesmí mít v současné anamnéze léze související s HPV
        (condylomata acuminata, anální léze či karcinom oblasti hlavy, krku související s HPV infekcí)

   zájemce o studii nesmí mít odstraněnou slinivku

•   případný zájemce musí dodržovat nutnost harmonogramu studie

•   muž, který chce udělat něco pro svoje zdraví a prevenci nebezpečného onkologického onemocnění, postihujícího
    zejména toto pohlaví

•   muž, který chce zprostředkovaně chránit svoji partnerku /stávající nebo budoucí/, zejména, pokud ona sama již pro
     prekancerózu děložního čípku byla operována

Nejčastější dotazy

• Co je klinická výzkumná studie?

Farmaceutické společnosti využívají klinické výzkumné studie kvůli vědeckému pokroku a vývoji nových léků. Tímto způsobem zjistí více informací o bezpečnosti a účinnosti léků, aby mohly určit, zda mohou být zpřístupněny veřejnosti. Dobře kontrolovaných klinických výzkumných studií se každý rok účastní tisíce dobrovolníků po celém světě.

• Co je zkoušená vakcína?
Zkoušená vakcína je již na trhu pod obchodní názvem Gardasil 9, kterou se úspěšně již 5 let očkují ženy, dívky i chlapci proti karcinomu hrdla děložního. Co nám chybí a proč je tato studie dělána, jsou data na účinnost u mužů nad 20 roků. Budou Vám celkově aplikovány 3 vakcíny.

• Co se ode mě očekává?
Splňujete-li požadavky studie, bude potřeba abyste navštívil 10x naše centrum během 3,5 let. V prvním roce účasti ve studii se jedná o 4 návštěvy, poté budete docházet jednou za půl roku. Kromě vakcinace v centru budete požádán o vyplňování elektronického deníku vždy 15 dní po daném očkování.

• Proč bych se měl účastnit?

Hlavním benefitem pro Vás jako účastníka studie je Vaše prevence rakoviny hlavy, krku a dalších orgánů (penis, anus, ad.) OČKOVÁNÍ PO CELOU DOBU STUDIE JE ZDARMA. Všechny návštěvy Vám budou navíc honorovány jako kompenzace cestovních nákladů a ztráty času.
Vedlejším důvodem je také to, že získané informace mohou mít vědecký význam a mohou představovat významný lékařský pokrok a zvýšení povědomí o důležitosti vakcinace proti HPV u obou pohlaví.

---------------------------------------------------------------------

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. (vedoucí lékař G-Centrum Olomouc s.r.o. a také hlavní rešitel všech studií) se vyjádřil k tomuto klinickému hodnocení i ve videu. Odkaz na youtube naleznete v tomto odkazu: klikněte zde
Případné odborné dotazy směřujte právě na jeho email skrivanek@g-centrum.cz

Další informace, případně konkrétní objednání k účasti ve studii získáte u koordinátorky Kamily Crhové na tel. +420 724 277 964, nebo emailu crhova@g-centrum.cz