MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

vedoucí lékař - gynekolog

CV

Vzdělání

1989 Lékařská fakulta UP Olomouc – obor všeobecné lékařství

Odbornost

1992 Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví I. stupně

1992 Osvědčení k výkonu soukromé praxe ve specializačním oboru gynekologie a porodnictví

1997 Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví II. stupně

1997 Odborný zástupce nestátního ambulantního zařízení

1998 Certifikát UZ screening vrozených vývojových vad v 10.-14. Gestačním týdnu

2003 Licence pro výkon vedoucí lékař – primář pro obor gynekologie a porodnictví

2005 Funkční licence F 017 kolposkopická expertíza

2013 ukončeno doktorandské studium Ph.D.

Praxe

1989 – 1993 nemocnice Šternberk gynekologie a porodnictví jako sekundární lékař

1993 – 2005 MUDr. Aleš Skřivánek, soukromé zdravotnické zařízení poskytující ambulantní gynekologickou a prenatální péči

2005 – dosud nestátní zdravotnické zařízení G-CENTRUM Olomouc s.r.o. jako jednatel, vedoucí lékař poskytující ambulantní gynekologickou a prenatální péči včetně jednodenní chirurgie

Členství v odborných organizacích

Člen Oborové komise pro gynekologii a porodnictví České lékařské komory

Člen výboru České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP

Člen výboru a tajemník Sdružení soukromých gynekologů ČR

Člen výboru České společnosti pro kolposkopii a cervikální patologii

Člen Komise pro screening kolorektálního karcinomu

Člen Akreditační komise pro obor gynekologie a porodnictví

Člen Board of International College of Out-patient Gynaecology (ICOG)

Člen American Society for Colposcopy and Cervical Patology (ASCCP)

Člen European Society for Contraception (ESC)

Studied general medicine at the Faculty of Medicine of Palacký University in Olomouc. He has been working since 1993 in a private health care facility that provides outpatient gynaecological and antenatal care, in recent years on the position of Chief Doctor. He specializes in the issues of prevention of cervical cancer and screening programs in gynaecology and obstetrics, and training for doctors in this field.

Member of Committee - Czech Gynaecological and Obstetrical Society ČLS JEP

Secretary of the Association of Private Gynaecologists

Member of Committee – Czech Society for Colposcopy and Cervical Pathology

Member of Branch commission for gynaecology and obstetrics of Czech Medical Chamber

Member of the Board of International College of Out-patient Gynaecology (ICOG)

Member of American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP)

Member of European Society for Contraception (ESC)