MUDr. Tomáš Kilián

lékař – gynekolog, sexuolog

CV

Vzdělání

1988 – 1994: Lékařská fakulta UP Olomouc - obor všeobecné lékařství

Odbornost

1997: atestace v oboru gynekologie a porodnictví I. stupně

2001: atestace v oboru gynekologie a porodnictví II. stupně

2003: atestace v oboru sexuologie

Praxe

1994 - 2009: porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc, sekundární lékař

2010 – 2013: porodnicko-gynekologické oddělení nemocnice Přerov, sekundární lékař

1999 - dosud: Lékařská fakulta Univerzity Palackého, odborný asistent pro výuku gynekologie a porodnictví

2012 - dosud: sexuologická ambulance psychiatrické kliniky FN Olomouc, lékař - sexuolog

Členství v odborných společnostech

Česká lékařská komora

Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP

Česká sexuologická společnost