Lucie Antesová

vedoucí sestra, porodní asistentka

CV

Vzdělání

1991 - Střední zdravotnická škola v Olomouci, nástavbové studium v oboru Ženská sestra

1995 - IDVPZ Brno – specializační obor porodní asistentka – ošetřovatelská péče v patologických stavech gynekologie a porodnictví.

Odbornost

Porodní asistentka

Zapsána do registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb. §72 s platností do r. 2020.

Praxe

2009 – dosud nestátní zdravotnické zařízení G-CENTRUM Olomouc s.r.o. – vedoucí sestra

1991 – 2009 Nemocnice Šternberk – Gyn.- por. odd. porodní asistentka, 5 let staniční sestra porodního sálu