Martina Holíková

všeobecná sestra

CV

Vzdělání

2001 - SZŠ a VZŠ Olomouc, obor: Všeobecná zdravotní sestra

Odbornost

Všeobecná sestra

Zapsána do registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb. §72 s platností do r. 2020.

Praxe

1992 - 2010 - Fakultní nemocnice Olomouc, II. Interní klinika, zdravotní sestra

2010 dosud nestátní zdravotnické zařízení G-CENTRUM s. r. o. - všeobecná sestra