Mgr. Kateřina Skoumalová, DiS

porodní asistentka

CV

Vzdělání

2001 - SZŠ a VZŠ Pardubice – obor Diplomovaná porodní asistentka

2008 - LF UP Olomouc – obor Ošetřovatelství

Odbornost

Diplomovaná porodní asistentka

Zapsána do registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č.96/2004 sb §72 do roku 2020.

Praxe

2001 – 2009 Nemocnice ve Šternberku, Porodnicko-gynekologické oddělení – diplomovaná porodní asistentka

2009 – dosud nestátní zdravotnické zařízení G-CENTRUM s. r. o. – porodní asistentka, zástup vedoucí sestry