Martina Tichá

radiologický asistent

CV

Vzdělání

1990 – Masarykovo gymnázium Vsetín

1992 - SZŠ E. Pöttingea Olomouc – obor radiologický laborant

Odbornost

2005 – registrována k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

2007 – získaná specializovaná odborná způsobilost – obor radiodiagnostika

Praxe

1992 – 1993 RDG oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně

1997 – 2000 RDG oddělení Železniční polikliniky Olomouc

2004 – 2010 RTG oddělení Ordinace pro TBC a respirační nemoci v Olomouci – Hodolanech

2011 – dosud denzitometrické pracoviště – nestátní zdravotnické zařízení G – centrum Olomouc s.r.o. – radiologická asistentka