MUDr. Enkhjargalan Mracká

lékař - gynekolog

CV

Vzdělání

1996 - Lékařská fakulta UP Olomouc – obor všeobecné lékařství
2001 - Atestace v oboru gynekologie a porodnictví
2010 - Certifikát FMF Certificates of competence in the 11-13 weeks scan, The Fetal Medicine Foundation, London, GB
2012 - Certifikát FMF Certificate of Competence in the 20-22 weeks scan, The Fetal Medicine Foundation, London, GB
2013 - Certifikát FMF Certificates of competence in Doppler ultrasound, The Fetal Medicine Foundation, London, GB

Odbornost

2009 - zařazení do specializačního oboru Gynekologie a porodnictví

Praxe

1997 – doposud - Fakultní nemocnice Olomouc Gynekologicko – porodnická klinika do roku 2010, od roku 2010 Ústav lékařské genetiky

Členství v odborných organizacích

Česká lékařská komora
Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP - Sekce ultrazvukové diagnostiky
Ćeská lékařské genetiky