MUDr. Aleš Sobek ml., Ph.D.

Lékař gynekolog

CV

Vzdělání

06/2017obhájení disertační práce s titulem PhD.
12/2011atestace z oboru Gynekologie a porodnictví
1998-2004UP Olomouc, Lékařská fakulta - všeobecné lékařství
1993-1998Gymnázium v Olomouci – Hejčíně, Anglická sekce

Zahraniční stipendia

2004Leipzig UniversitätDeutschland - program Socrates (6 měsíců)
1995West Chester University, USA - Soros foundation (5 týdnů)

Cizí jazyky

AngličtinaStátní jazyková zkouška (1998)

Certificate in Advanced English (2010)

Cambridge English úroveň znalosti - C1, plynule
NěmčinaMittelstufe Prüfung (2007

Goethe Institut úroveň znalosti C1, plynule

Praxe

9/2017 - doposudG-CENTRUM s.r.o. - lékař
2/2005 - 9/2017Fertimed s.r.o. - centrum pro léčbu neplodnosti - lékař
6/2015 - 1/2017FN Olomouc, Gynekologicko-porodnická klinika - lékař

UP Olomouc, Lékařská fakulta - odborný asistent
10/2009 - 5/2015Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov
Gynekologicko-porodnické oddělení - lékař
4/2007 - 5/2008Universitätklinik um des Saarlandes, Homburg, Německo
Gynekologicko-porodnická klinika - lékař
2/2005 - 3/2007Nemocnice Boskovice s.r.o., Gynekologicko-porodnické oddělení - lékař

Odborné zaměření mimo standardní ambulantní gynekologii

Gynekologická operativa (přes 12 let zkušeností z oblasti gynekologické operativy, aktivníoperatér v nemocnicích v Prostějově a Kroměříži)

Poradenství v oblasti léčby neplodnosti (mnohaleté zkušenosti z centra asistovanéreprodukce)

Ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče (držitel licence pro vykazování„Superkonziliárního ultrazvukového vyšetření v průběhu prenatální péče)

Členství v odborných organizacích

Člen Česká gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP

Člen Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP

Člen Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

Odborné certifikáty

Certifikát pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 „Superkonziliární ultrazvukovévyšetření v průběhu prenatální péče“

Certificates of competence “The Fetal Medicine Foundation (FMF) London”

Certifikát o absolvování kurzu ČGPS ČLS JEP o dopplerovské hodnocení průtoku vefetálních a placentárních cévách o prenatální péče o vícečetná těhotenství