MUDr. Jan Vodička

lékař - gynekolog

CV

Vzdělání

1993 Lékařská fakulta UP Olomouc – obor všeobecné lékařství

Odbornost

1997 atestace v oboru gynekologie a porodnictví I. stupně

2001 atestace v oboru gynekologie a porodnictví II. Stupně

2008 atestace v oboru reprodukční medicína

Praxe

1993-1994 nemocnice Šternberk chirurgie

1994-1997 nemocnice Jeseník gynekologie a porodnictví

1997-2009 nestátní centrum asistované reprodukce Olomouc

2009-2010 nestátní centrum asistované reprodukce Piešťany

2010 – dosud nestátní zdravotnické zařízení G-CENTRUM Olomouc s.r.o. jako lékař poskytující ambulantní gynekologickou a prenatální péči včetně jednodenní chirurgie.

Členství v odborných organizacích

Česká lékařská komora

Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP

Česká sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP

Evropská sekce asistované reprodukce ESHRE