Informace pro těhotné

Vystavení těhotenské průkazky

Těhotenskou průkazku Vám vystavím během třetího měsíce těhotenství (9 - 12. týden). V tomto období již začínají moderní vyšetření, která mají dopad na průběh těhotenství. Jedná se o odhad různých patologických stavů v pokročilé fázi těhotenství (prediktivní medicína).

Prohlídky v těhotenské poradně

Prohlídky prenatální poradně jsou v intervalu 4 týdnů do 30. týdne, od 30 -34. týdne jsou v intervalu 2 týdnů. Poslední měsíc jsou prohlídky v intervalu 1 týden včetně monitoru plodu trvajícího 20 minut.

Ultrazvuková vyšetření

Dřívější vyšetření jsou zaměřena na diagnostiku těhotenství, ověření lokalizace v děloze a životaschopnosti těhotenství. V průběhu těhotenství provádíme tři screeningová vyšetření: 9 - 13. týden, 20 - 22. týden, 30 - 32. týden. V případě zájmu o fotografie plodu si řekněte o tištěnou černobílou fotografii nebo její elektronickou formu hned před začátkem vyšetření. Doporučuji, abyste si přinesla nějaké medium pro elektronickou formu- USB

Screeningová vyšetření závažných vrozených vad

V moderním porodnictví se provádí nejvíce vyšetření na počátku těhotenství. V poslední době je veliký důraz kladen na zjišťování hrubých genetických vad. Máme nejdelší zkušenosti s prováděním standardizovaných vyšetření. Naše zařízení provádí standardizovaný biochemický screening v II. trimestru, tak i nový kombinovaný (biochemické a ultrazvukové vyšetření) v I. trimestru. Výsledky těchto vyšetření a další doporučená vyšetření individualizuji dle přání těhotné. Největší výhodou nového screeningu je omezení počtu amniocentéz – odběrů plodové vody (invazivních prenatálních vyšetření).

Vyšetření krve

Nutná vyšetření krve provádíme tradičně: krevní obraz (hodnoty červeného krevního barviva, počet červených a bílých krvinek a krevních destiček), krevní skupina s Rh faktorem a protilátky proti červeným krvinkám, sledované infekce (HIV, žloutenka typu B, lues)

Další vyšetření

Z dalších vyšetření provádím tzv. cukerný zátěžový test od věku nad 25 let. V případě zjištěné poruchy cukerné zátěže budete vyšetřena diabetologem. Z dalších vyšetřovacích postupů se jedná o mikrobiologické vyšetření za účelem zjištění bacilonosičství bakterie Streptococcus agalactiae. V případě pozitivity tohoto vyšetření dostanete antibiotika v průběhu porodu.

Zajistěte si dětského lékaře

V předstihu před vlastním porodem si zajistěte následnou péči dětského lékaře pro své dítě. Bližší informace Vám podá lékař.

Do porodnice si vezměte s sebou:

COVID-19 a těhotenství

Nejnovější informace pro těhotné v době koronavirové infekce si můžete přečíst v okazu níže (soubory ke stažení). Tyto informace připravil a poskytl přednosta ostravské kliniky doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA a jsou platné k 14.3.2020.


Soubory ke stažení

Informace pro těhotné v období COVID-19

zpět do Ambulantní gynekologie a prenatální péče