Anestézie

Chystáte se k operačnímu či diagnostickému výkonu. Je naší snahou, aby byl výkon pro Vás co nejméně zatěžující a bolestivý. Proto je členem lékařského týmu odborný lékař – anesteziolog, který provádí samotnou anestezii (narkózu) a bude Vás mít v péči v bezprostředním předoperačním a pooperačním období.

Celková anestezie je v podstatě vyřazení veškerého vnímání, jak smyslového, tak bolestivého. Pacient je během výkonu trvale klinicky i přístrojově sledován.

K navození celkové anestezie je na naší ambulanci používána metoda intravenozní anestezie s možnou kombinací s inhalační anestezií. Intravenozní anestezie se provádí aplikací anestetik ve formě injekčních přípravků do žíly.

Výkony provádíme ambulantně, tzn., že v den výkonu po určité době je pacient propuštěn domů.

Riziko komplikací, včetně život ohrožujících stavů, se nedá nikdy vyloučit. Naší snahou však je snížit je na minimum. K omezení výskytu komplikací je třeba dodržet následující požadavky:

Před výkonem:

Je třeba si uvědomit, že působení anestetických látek v organismu může přetrvávat i 24 hod., proto věnujte, prosím, pozornost následujícím požadavkům:

Po výkonu:

Obtíže výkonu:

A ještě nakonec:

zpět do Jednodenní chirurgie