Operace děložního čípku (v celkové narkóze)

Úvod

Dosavadní výsledky vyšetření ukazují na onemocnění děložního čípku. Byla Vám provedena všechna dostupná vyšetření (kolposkopie, onkocytologie, biopsie), ze kterých vyplývá, že je nutný operační výkon k přesnému určení rozsahu a charakteru onemocnění. Jde o výkon diagnostický, pomocí kterého určíme současný stav onemocnění čípku a vesměs není nutná další léčba. Na základě podrobného vyšetření odstraněné části čípku Vám sdělíme další postup. V případě, že odmítnete tento zákrok, mohou se změny na děložním čípku postupně rozšiřovat a rozvinout třeba i ve zhoubný nádor, který bez adekvátní léčby může ohrozit Váš život.

Princip operace

Podstatou operace je odstranění části děložního čípku, která je postižena nepříznivými změnami tkáně.

Vlastní operační výkon

Operace se provádí v celkové anestezii. Přístup k děložnímu čípku je přes pochvu. Z čípku se vytne ložisko změněné tkáně, poté je ošetřeno krvácení z rány. Při zákroku se někdy rovněž odebere vzorek sliznice z hrdla děložního event. dutiny děložní, aby bylo možno vyloučit nepříznivé změny těchto tkání.

Následky operace

Operace umožní mikroskopické vyšetření odebrané tkáně a posouzení jejích změn. Hojení čípku trvá obvykle asi 4 týdny a bývá spojeno se zakrvavělým výtokem. Operace nemá vliv na menstruační cyklus, na sexuální život nebo možnost otěhotnění a porodu, i když v následném těhotenství je nutné podrobnější sledování (vyšší riziko předčasného porodu u některých způsobů ošetření).

Možné komplikace

Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Patří mezi ně např. „ trombóza“ (vytvoření se krevních sraženin v žilách např. dolních končetin), „embolie“ (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, po operaci nebo infekce v operačním poli. I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k poškození dělohy nebo většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu, ve výjimečných případech může dojít až k odstranění dělohy. I v této výjimečné situaci je naší snahou zachování všech vnitřních orgánů. V den zákroku po příchodu domů je nutný klid na lůžku, následujících 7 dní tělesné šetření. Nejméně 21 dní po výkonu byste měla dodržovat pohlavní abstinenci, zvýšenou hygienu zevních rodidel a neměla byste se koupat, pouze sprchovat. Další možné komplikace mohou vzniknout případně při podání narkózy. Bližší informace Vám proto poskytne před operací přímo lékař – anesteziolog.

Předpokládaná doba rekonvalescence

Po zákroku budete cca 2 hod. sledována v našem zařízení na dospávacím pokoji, potom budete propuštěna domů, kde nesmíte 24 hodin pobývat sama. Proto je vhodné, abyste si zajistila doprovod. 24 hodin po výkonu nesmíte řídit jakékoliv motorové vozidlo. Na kontrolu do naší ordinace přijdete po skončení prvního menstruačního krvácení nebo při rozvoji potíží ( bolesti břicha, silné krvácení, teploty).

Vážená paní, naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře (event. operatéra) na vše co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu zajímá.

Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby Vaše operace proběhla bez komplikací.

zpět do Jednodenní chirurgie