Urogynekologie

Lékaři:

MUDr. Radovan Vrtal Ph.D.

Spektrum poskytovaných služeb

Inkontinence, neboli nechtěný únik moči, postihne v životě až 50 % žen. Z toho u každé desáté je nutno tuto poruchu léčit. Postihuje ženy bez rozdílu věku a negativně tak ovlivňuje jejich kvalitu života. Inkontinencí převážně trpí ženy v produktivním věku. Nejčastěji potom v období přechodu. V tomto životním úseku trpí až 20 % žen takzvanou stressovou inkontinencí, která je řešena  převážně operačně.

Vyšetření inkontinence

Z řady vyšetření je klíčové tzv. urodynamické vyšetření na speciálním přístroji Uromic Samba, které nám napoví, zda je pacientka vhodná ke konzervativní terapii, nebo zda je vhodná operační léčba inkontinence